Ustawienia Systemowe

Ustawienia systemowe wyłaniają na światło dzienne nieświadome dynamiki, jakie działają w relacjach między członkami systemu. Podstawowym i pierwotnym jest system rodzinny, w którym członkowie rodziny powiązani są szeregiem różnych relacji i zależności. Relacje te są zwykle w większości nieświadome. Ustawienia systemowe pozwalają zobaczyć owe ukryte uwikłania i zaburzenia w relacjach między przodkami oraz uruchamiają proces zdrowienia.

Ustawienia Systemowe Read More »