Ustawienia Systemowe

Ustawienia Systemowe – czym są? co dają? dlaczego warto?

Ustawienia systemowe są rodzajem psychoterapii, jednak ich możliwości wykraczają poza to, co oferuje większość metod psychoterapeutycznym. Jest to głęboka praca z traumą pokoleniową oraz z traumami z dzieciństwa.

Twórcą ustawień systemowych jest Bert Hellinger. Zauważył on że jesteśmy połączeni z naszymi przodkami i niekiedy nieświadomie kontynuujemy ich los.

Ustawienia systemowe wyłaniają na światło dzienne nieświadome dynamiki, jakie działają w relacjach między członkami systemu. Podstawowym i pierwotnym jest system rodzinny, w którym członkowie rodziny powiązani są szeregiem różnych relacji i zależności. Relacje te są zwykle w większości nieświadome. Ustawienia systemowe pozwalają zobaczyć owe ukryte uwikłania i zaburzenia w relacjach między przodkami oraz uruchamiają proces zdrowienia.

Niezwykłe jest to, że wystarczy pracować z jedną osobą z rodziny, żeby dokonała się zmiana w całym systemie.

Czym jest Metoda Berta Hellingera?

Metoda Berta Hellingera zakłada istnienie „pierwotnego porządku” w systemach. Zaburzenie reguł owego porządku obciąża rodzinę, staje się źródłem problemów u osób żyjących w następnych pokoleniach. 

Najważniejszą zasadą porządku systemowego jest równe prawo każdego członka rodziny do przynależności do niej. Nie ma znaczenia kim był, co zrobił – w systemie rodzinnym każdy ma swoje miejsce. Wykluczenie, które może objawiać się przez zapomnienie, pogardę czy zatajenie informacji o czyimś istnieniu, obciąża potomnych. Zazwyczaj są to nienarodzone dzieci, poronione bądź abortowane, wszyscy sprawcy, osoby, które coś zawiniły. Gdy odmówi się komuś prawa do przynależności, osoba z następnego pokolenia będzie się z nim identyfikować. Będzie doświadczać jego emocji i powielać wzorzec jego zachowań, nie zdając sobie sprawy z uwikłania. Każdy bowiem przynależy do rodziny w równym stopniu. Wiele problemów w danej rodzinie czy chorób ma swoje korzenie w wykluczeniu jakiegoś członka tego rodu. 

Jak wyglądają Ustawienia Systemowe?

Podczas ustawień osoba prowadzaca pyta klienta z jakim problemem, wyzwaniem przychodzi. Wtedy to prowadzący prosi klienta żeby wybral reprezentanta dla określonego członka rodziny. Reprezentanci kiedy tylko zajmą swoje miejsce zaczynają doswiadczac odczuć pochodzących od reprezentowanych osób. Dzieje się to dzięki duchowemu polu, jak nazwal to Bert Hellinger. Z kolei Rupert Sheldrake nazywa to polem morfogenetycznym. To w nim, niczym we wspólnej wszystkim członkom rodziny pamięci, zapisane sa wcześniejsze wydarzenia z życia naszych przodków i związane z nimi uczucia jakie im towarzyszyły.

Właśnie w to pole wprowadzeni są reprezentanci podczas ustawienia. Zanurzają się oni w czymś co pozwala im na połączenie z osobami nieobecnymi w procesie ustawień. Nie odbywa sie to tylko na zewnętrznym czy powierzchownym poziomie, lecz w przestrzeni, w której wszyscy doświadczają tej samej prowadzącej ich siły. Bert Hellinger nazywał tą siłą Ruchami Ducha albo Wielką Duszą

Co dają Ustawienia Systemowe?

Dzięki ustawieniom systemowym i  przywróceniu przerwanego ruchu miłości otwieramy naszą świadomość na nową energie do zmiany.

Poprzez akceptację i szacunek do losów naszych przodków, bardziej rozumiemy to co nam się przydarza. Kiedy wiemy co i dlaczego na nas wpływa, możemy świadomie pojednać w sercu wszystkich tych, którym w historii naszego Rodu się to nie udało. Poprzez przyjęcie ich ponownie do naszego rodu i uszanowanie drogi jaką musieli przejść, nie musimy już powielaą ich losów i możemy otworzyć się w pełni na nasze własne Życie.

Nagrodą jest spokój wewnętrzny, mądrość, moc i miłość, ktora moze płynąć już bez przeszkód od naszych przodków, do naszego życia.

„Ustawienia rodzinne prowadzą nas w naszych związkach, rodzinach do szczęścia, które trwa.”

Bert Hellinger

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart